رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Monday, January 16, 2006

آن زن مردنما

پس از بالا گرفتن بحث های سیبیل طلا و فرنگوپلیس با دیگر اهالی بلاگستان بر سر جنسگونگی زبانی بلاگ ها. و اطلاق فمینیست بر برخی اشخاص مطالبی به ذهنم رسید که گمانم بد نباشد بنویسم.
اول اینکه نازلی خانوم دچار نوعی احساس حقارت جنسی است که مثلا با نامگذاری بلاگ خود به نام سیبیل طلا سعی در بدست آوردن موقعیتی ورای جنسیت خود می باشد چرا که او این جنسیت را عاملی بازدارنده پیش روی خود می انگارد و چونان باری شانه از آن تهی می کند و یا سعی دارد با به کار بردن الفاظ متداول در بین مردان حس اعتماد به نفس از دست رفته ی خود را که ناشی از همین احساس حقارت جنسی خود است بدست آورد.
همچنین اگر در عکسی که جناب هودر گرفته اند تاملی کنیم این حس نمودی دیگر دارد نوع کوتاه کردن مو که آرایشی مردانه برای موی سر است و یا احساسی - هر چند در عکس ضعیف بیان شده_ که هنگام بوسه گرفتن از یک همجنس دارد چنان که از عکس بر می آید احساس همجنس بازی به زعم بعضی ها نیست که او خود را در مقام مردی هوسران می بیند که بوسه ای از زنی می رباید و این احساس شادکامی و تفوق بر حریف ظریف خود یعنی زن را می توان از چهره ی او به خوبی تشخیص داد.
حال نمی دانم اگر اینگونه مرد نماییها فمینیستی است شاید بتوان به قول نیک آهنگ او را یک فمینیست اولترا پست مدرن دانست البته شک دارم که این حرکات را بتوان در تعریف فمینیسم گنجاند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home