رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Saturday, December 31, 2005

سال نو میلادی مبارک

سال نو میلادی را به همه ی دوستان و آشنایان تبریک می گویم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home