رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Wednesday, December 21, 2005

شب یلدا

امشب که پدرم می خواست فال حافظ بگیرد از همه خواست که نیت کنند ولی هر چه زور زدم نیتی نداشتم یعنی هیچ آرزویی نداشتم که بخواهم نیتی داشته باشم به قول یکی از دوستان زندگی آرزوهای ماست خیلی وقت است که می دانم دیگر نباید زندگی کنم نمی دانم چه کار باید کرد؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home