رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Tuesday, December 20, 2005

جل الخالق


امروز دو خبر جالب شنیدم از تلویزیون که کلی حال کردم. اولی این بود که وزیر رفاه که دیروز مدیر سازمان تامین اجتماعی را به علت سرپیچی کردن از برنامه های وزارتخانه با مطالعه ی فراوان و پژوهش بسیار از این سمت برکنار کرده بود وی را دوباره به همان سمت منصوب کرد و این بار هم با مطالعه و کار کارشناسی بسیار!!!! جل الخالق کارکارشناسی در ایران در کمتر از 24 ساعت دو نتیجه ی کاملا معکوس دارد. قدرت خداست !!!
دومی هم اینکه جناب مستطاب صفار هرندی وزیر ارشاد اسلامی هم فرمودند که شبکه های ماهواره ای ایرانی خارج کشور چون از ایران مجوز ندارند فعالیت آنها مشروعیت ندارند و نمی تواننند در نشریات ایرانی تبلیغات داشته باشند.
قابل توجه دوستان خوب افشین، آرش، دی جی علی و سایر دوستان از این به بعد برای خواندن در آمریکا هم باید مجوز صدا از جناب آقای صفار هرندی بگیرند وگرنه حضرت اله کرم و پیروان صدیقشان در یک عملیات استشهادی آنها را به درک اسفل السافلین خواهند فرستاد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home