رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Monday, December 19, 2005

رژیم منحوس شاهنشاهی یا دولت خاتمی

امروز برنامه ی اقتصاد روز شبکه ی اول را تماشا می کردم در آن در وصف صفات جلیله ی رییس جمهور م.ش.نگ گفتارها می گفتند و دولت پیشین ( دولت آقای خاتمی ) را چنان به باد ناسزا گرفته بودند که گمانم آمد که رژیم پهلوی را دشنام می گویند خلاصه هر چه خرابی بود در این مملکت را به گرده ی خاتمی گذاشتند و شیخ محمود نورافکن را در حد صاحب ازمان یا یک چیزی توی همین مایه ها یا شاید هم بیشتر ستودند و ساده زیستی را که همانا کاپشن احمدی نژادی باشد در بوق کرنا کردند و گوش خلایق بدریدند.
خیلی دلم گرفت ولی نمی دانم برای کی باید دلم بگیرد کورش کبیر که مملکتش دست اینها افتاده یا برای محمد که دینش اسباب بازی شده و یا شاید برای خودمان که اینطوری منتر دست اینها شده ایم.
کورش آسوده بخواب که دیگر ایرانی نیست که آسایشت را بگیرد. چون بزودی همین جناب چنان ویرانش کند که حتا هرودت هم به گور بابایش بخندد اگر گمان کرده باشد ایرانی بزرگ و آباد زمانی وجود داشته است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home