رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Wednesday, December 14, 2005

اصالت وجود

کلی مطلب امروز درباره ی اصالت وجود یاد گرفتم تجربه ی جالبی است آدم یک روز کامل تقریباً 14 ساعته را بنشیند و یک کتاب را بخواند که بفهمد بالاخره موجود بالذات اب موجود باغیر چه فرقی دارد و یا یا وجود مشکک است یا نه آیا وجود تکثر دارد یا واحد است و از این قبیل خزعبلات و آخر سر هم به این نتیجه برسد همه ی این واژگان قلمبه سلمبه ترجمه ی سخت واژگان عامیانه ی خودش است و با همانها هم کارش راه می افتد هیچ که سلب و حمل محمول و چه میدانم هزار کوفت و زهرمار دیگر همان است که بنده ی خدا پرفسور جهانشاهلو در قالب همان منطق ریاضی در ترم دوم دانشگاه به خوردش داده بود و با علایم ریاضی آن آشناتر است تا این قلمبه سلمبه ها که آدم اگر بخواهد گزاره را دنبال کند اصلا یادش می رود که شروط چه بود و چه می خواست نتیجه بگیرد . بگذریم...
به نیک اهنگ جان تولد مادرش را تبریک می گویم
محسن عزیز چرا آپ نمی کنی؟
سیبیل جان از این کرسی شعر ها باز هم بنویس.

2 Comments:

 • At 1:34 PM, Blogger Nikahang's Blog said…

  آمدم جانم به قربانت، ولی حالا چرا!

   
 • At 8:31 AM, Anonymous مصطفی said…

  نمی دونم اینجا باید نظر بدم
  خوش به حالت که با 14 ساعت تونستی از وجود سر در بیاری ما که چند سال اندر خم یک کوچه ایم راستی

   

Post a Comment

<< Home