رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

Tuesday, December 20, 2005

شب یلدا

یِی دفه تو شو یلدا ئی دلم هواته کرده
یاد او موای بلند و یاد او چشاته کرده
پاییز هم آرام آرام همچون بانوی خوش خرامی که لباسی رنگارنگ به تن دارد گذشت و زمستان شروع شد با اولین شب خود که به بلندای یک عشق است. همیشه دلم در این شب بی قرار می شود و یاد یار دارد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home